iPhone-ניסטים מחוברים יותר

 

אנו מסיקות כי משתמשי iPhone הם בעלי זיקה רגשית עמוקה יותר ולא היו מחליפים אותו בטלפון
חכם אחר. ניתן לראות העדפה מובהקת של משתמשי ה-iPhone כיום ב’היקשרות’ למכשירם הנוכחי.

ניתן לראות כי ‘משתמשים’ אשר בוחרים ב-Galaxy, עושים זאת בעיקר משיקולים טכניים וייתכן כי
יש להם זיקה רגשית קטנה יותר לטלפון החכם לעומת משתמשי iPhone, אשר התבטאו בצורה
‘רגשית’ יותר.

עבודת מחקר של אינה רדצ’נקו ודיוה צוקר מהמכון הטכנולוגי חולון

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.